Na najwyższym podium!!!

Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy wraz z Samorządem Uczniowskim był organizatorem IV Wojewódzkiego Spotkania Samorządowego, pt.: „Stop agresji – tak kulturze”, zorganizowanego w ramach 

Bydgoskiego Grantu Oświatowego w dniu 23.11.2012. W konkursie wzięło udział wiele szkół średnich z Bydgoszczy oraz poza niej. I – wsze miejsce zajął Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem ZSCKR Sypniewo, który prezentował temat „ Kultura regionalna wsparciem dla kultury narodowej “. Przedstawicielami szkoły były uczennice klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Joanna Rulska, Justyna Miłaszewska, Monika Senska wraz z opiekunem mgr. Ireną Tatarewicz.