Uczniowie klas zawodowych – to już absolwenci!

14 czerwca 2013 roku zakończyli naukę w naszej szkole uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Najlepszym absolwentom wręczono nagrody, a wszystkim  świadectwa ukończenia szkoły.