19 listopada Spotkania Żywieniowe – Bydgoszcz 2013

Dnia 19 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych
w Bydgoszczy we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki odbyły się X Jubileuszowe Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Żywieniowe na temat „Rola zbóż w żywieniu”.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego reprezentowały uczennice II  klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Joanna Rulska i Dominika Młodzik,

które zaprezentowały prezentację multimedialną przygotowaną pod kierunkiem p. Natalii Gabarkiewicz na zadany temat.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Nasze dziewczęta otrzymały podziękowania w postaci książek.

Komisja konkursowa wysoko oceniła poster autorstwa
Martyny Pawełczak, uczennicy  kl.II TŻiUG na temat ,, Zboża w żywieniu człowieka”.

Szkoła została wyróżniona II miejscem w tej kategorii.