Dzień przedsiębiorczości

Rozpoczęła się XI edycja programu jednodniowych praktyk dla uczniów  „ Dzień przedsiębiorczości”  organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

Organizując „ Dzień przedsiębiorczości” stwarzamy uczniom warunki do :

  • podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
  • porównania wyobrażeń o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością i możliwości ich zweryfikowania,
  • zrozumienia związku między wykształceniem i karierą zawodową,
  • bezpośredniego poznania wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach.

Uczeń  biorący udział w „ Dniu przedsiębiorczości” ma możliwość zapoznania się z zarządzaniem i organizacją firmy, przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania firmy.

W roku szkolnym 2013/2014” Dzień przedsiębiorczości” odbędzie się 2 kwietnia.

Koordynatorzy szkolni ZSCKR
Sylwia Kiestrzyn
Alina Lewicka