Daily Archives: 13 października 2015

Praktyki zawodowe w Niemczech

received_514041885436463Uczniowie Technikum w zawodzie technik rolnik  brali udział w programie zagranicznych staży zawodowych pod nazwą „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku rolnym – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych”, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Praktyki odbywały się w niemieckich gospodarstwach rolnych. Młodzież odbywała także szkolenie w ośrodku edukacji rolniczej DEULA w Nienburgu.

Staż został dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+

w Warszawie – projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000721.