Dzień „Żołnierzy Wyklętych”,

wykleci1 marca 2016 r. w ZSCKR odbył się apel poświęcony upamiętnieniu losów „żołnierzy wyklętych”, czyli  żołnierzy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego walczących przez lata z reżimem komunistycznym. Byli to ludzie skazani przez komunistów na zapomnienie, na nieistnienie w społecznej świadomości, przez dziesięciolecia zniesławiani i wykluczeni z narodowej pamięci.

Podczas apelu prowadzonego przez dyrektora szkoły Mariana Basę młodzież poznała rys historyczny dotyczący działalności żołnierzy wyklętych oraz losy jednego z nich – Zygmunta Szendzielarza noszącego pseudonim „Łupaszka”.

W przygotowaniu tej ciekawej lekcji polskiej historii najnowszej udział wzięła p. Wioletta Rymon-Jendrzyńska oraz uczennica klasy III Technikum Michalina Świniarska, która była autorką prezentacji multimedialnej dotyczącej „Łupaszki”.

Zygmunta Szendzielarza noszącego pseudonim „Łupaszka”