Technikum Rolnicze w Sypniewie wśród najlepszych w Polsce !!!

szkola

 

W opublikowanym przez Perspektywy ogólnopolskim rankingu zdawalności egzaminów zawodowych (edycja 2016) Technikum Rolnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie znalazło się na bardzo wysokim 7 miejscu w Polsce. Wynik osiągnięty w minionej sesji egzaminacyjnej przez uczniów ze Sypniewa – wynoszący 91,67 % zdawalności – był zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka, które wynosiły 54 %.  W tabeli rankingowej ujęto 30 najlepszych techników spośród około 170 kształcących młodzież w całej Polsce w zawodzie technik rolnik.

Nie jest to pierwszy sukces szkoły w Sypniewie. Warto przypomnieć, że w roku 2011 w ogólnopolskim rankingu techników ogłoszonym przez Perspektywy Technikum Rolnicze w Sypniewie sklasyfikowane zostało na 11. miejscu w województwie z wynikiem 49,28 pkt., co dało  mu jednocześnie 197 miejsce wśród techników w Polsce (dziś byłby to status „Srebrnej Szkoły”) i 170 miejsce w Polsce w podrankingu olimpijskim.

Powyższe osiągnięcia są potwierdzeniem utrzymywania wysokiego poziomu nauczania w sypniewskiej szkole, co przekłada się zarówno na sukcesy najzdolniejszych uczniów podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, jak też bardzo dobrą zdawalność egzaminów zawodowych. Poniżej prezentujemy tabelę 10 najlepszych techników rolniczych w Polsce.