Drzwi Otwarte ZSCKR w Sypniewie

 

 

 

Każdego roku ZSCKR organizuje akcję promocyjną mającą na celu zapoznanie jak największej ilości osób z ofertą edukacyjną. Służą ku temu wyjazdy do okolicznych gimnazjów, udział w targach edukacyjnych, reklama w prasie lokalnej, informacje na stronie internetowej, przygotowanie Drzwi Otwartych szkoły.

Od ubiegłego roku na  Drzwi Otwarte zapraszamy podczas trwania Targów Ogrodniczo-Rolniczych.

Nauczyciele i uczniowie przygotowują okolicznościowe wystawy związane ze zdrowym żywieniem, rolnictwem i mechanizacją rolnictwa. Odpowiadają na wszelkie pytania zadawane przez zainteresowanych nauką w naszej szkole.

drzwi otwarte 2016 (4)Wiele osób, dzięki udziałowi w targach, ma okazję poznać bazę dydaktyczną szkoły. Wśród naszych wystawców są zaprzyjaźnione firmy branżowe prowadzące praktyczną naukę zawodu dla naszych uczniów. Stanowią one także zaplecze do przeprowadzania tematycznych wycieczek przedmiotowych. Współpraca z organizacjami związanymi z rolnictwem i gastronomią pozwala na przeprowadzanie warsztatów kulinarnych, szkoleń i konferencji dla uczniów i nauczycieli.
drzwi otwarte 2016 (1)Podczas Drzwi Otwartych 2016, młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, przygotowywała i częstowała sokami ze świeżych owoców.

W tegorocznej ofercie edukacyjnej proponujemy uczniom naukę w Technikum w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu i technik obsługi turystycznej i Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: rolnik, kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz jako pracownicy młodociani (tapicer, fryzjer, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz, cukiernik, wędliniarz, krawiec, dekarz, murarz-tynkarz, elektryk, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, kierowca-mechanik, mechanik motocyklowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Proponujemy także podwyższanie kwalifikacji dorosłym, oferując im Liceum Ogólnokształcąceszkoły policealne i kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W 2015 roku  osiągnęliśmy 100%  zdawalność egzaminów zawodowych w technikum i wysoką w szkole zawodowej oraz wyższą niż krajowa, zdawalność egzaminów maturalnych wśród techników.

perspektywy obrazW opublikowanym przez Perspektywy ogólnopolskim rankingu zdawalności egzaminów zawodowych (edycja 2016) Technikum Rolnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie znalazło się na bardzo wysokim 7. miejscu w Polsce. Jest to argument świadczący o jakości usług edukacyjnych w naszej szkole.

Nasze atuty: bezpieczna i przyjazna szkoła oraz atrakcyjne położenie geograficzne zachęcają do podjęcia nauki w naszej placówce.