Czwarte klasy Technikum zakończyły rok szkolny

W piątek 29. kwietnia 2106r. uroczystym apelem pożegnaliśmy uczniów klas 4, którzy zakończyli naukę w Technikum w zawodach: technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dyrektor szkoły Marian Basa wraz z wychowawczynią Aliną Lewicką wręczyli  świadectwa ukończenia szkoły oraz wyróżniającym się uczniom nagrody książkowe.

Rodzice uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, poparte sukcesem na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Arkadiusza Mrugowskiego i Mateusza Pankau –  otrzymali listy gratulacyjne.

Program artystyczny przygotowała  klasa I Technikum pod kierunkiem wychowawcy Andrzeja Weilandta.

Absolwenci podsumowali swoje 4 lata w szkole przedstawiając przygotowany przez siebie program artystyczny.

Ukończenie szkoły, to szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojego życia. Teraz przed nimi egzamin maturalny i wybór dalszej drogi życiowej.

Drodzy Abiturienci! Życzymy Wam wytrwałości i wielu sukcesów.