I Powiatowe Zawody Udzielania Pomocy Przedmedycznej

pierwsza pomoc 2016 (1)19 maja 2016 roku młodzież szkół ponadgimnazjalnych z gminy Więcbork uczestniczyła w I Powiatowych Zawodach Udzielania Pomocy Przedmedycznej zorganizowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku. Rywalizację wygrała drużyna reprezentująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, w skład której weszli:  Agnieszka Romanek, Natalia Murek, Wojciech Milachowski, Bartłomiej Olski, Łukasz Słupikowski.

Młodzież w czasie zawodów miała za zadanie zmierzyć się z rozwiązaniem zadań praktycznych i teoretycznych. Zadania teoretyczne miały postać pytań otwartych, natomiast cała formuła części praktycznej zawodów miała jednocześnie wykazać opanowanie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej.

Pierwszą konkurencją było udzielenie pomocy poszkodowanemu z bólem pleców leżącemu obok przewróconej drabiny. Drużyna zastawała na miejscu mężczyznę z narzędziami do pracy sugerującymi upadek z wysokości. Zawodnicy mieli za zadanie przeprowadzić wywiad, w wyniku którego powinni dowiedzieć się, że poszkodowany jest cukrzykiem, rano przyjął insulinę, lecz nie zjadł śniadania. To spowodowało, że pojawiły się objawi hipoglikemii. Przy prawidłowym postępowaniu ratowniczym wystarczyło podać wodę z cukrem, herbatnika, etc. i zaopiekować się poszkodowanym. Uczniowie na tym stanowisku mieli także za zadanie skontaktować się z dyspozytorem medycznym, który w sąsiednim pomieszczeniu oceniał wg osobnej karty oceny sposób zgłaszania meldunku. Jednakże przy złym rozpoznaniu stan poszkodowanego szybko się pogarszał.

Drugim zadaniem, jakie stało przed uczestnikami zawodów, była pomoc topielcowi. RKO z użyciem AED nie stanowiła dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych problemów. Na trzecim stanowisku młodzież prowadziła zaopatrzenie rany oraz zabezpieczała amputowaną kończynę.  Dodatkowym utrudnieniem był fakt okoliczności wypadku – młodzież znów musiała zmierzyć się z wywiadem z poszkodowanym i obezwładnić szaleńca z piłą motorową. Oceniano jakość i skuteczność prowadzonych działań.

Po rozwiązaniu testu przystąpiono do części teoretycznej. Pytania i polecania dotyczyły prawidłowego wykonania różnych zadań oraz powodów, które czasem uniemożliwiają poprawne wykonanie zadań. Dla uczestników zawodów przewidziano także część warsztatową – prelegenci z OSP Więcbork omówili wszystkie zadania, popełnione błędy oraz właściwe postępowanie.

Podsumowując – młodzież po raz pierwszy miała możliwość dokonywania podziału zadań na miejscu zdarzenia oraz musiała się wykazać umiejętnością rozmowy z poszkodowanym, co nie było łatwym zadaniem. W toku zawodów większy nacisk był położony na kształtowanie umiejętności niż na sprawdzenie wiedzy teoretycznej. Mamy nadzieję, że będzie to cyklicznie organizowana impreza i że za rok spotkamy się w większym gronie.

opiekun
A. Złotucha

ZSCKR Sypniewo