Trwa nabór

UWAGA!  

Trwa nabór do następujących szkół

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie:

  •  TECHNIKUM w zawodach:

szkolaTechnik rolnik

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik weterynarii

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik obsługi turystycznej

  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  – WIELOZAWODOWA:
    (także dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

    –  w tym  :  jako pracownik młodociany – podpisujesz umowę o praktyczną naukę wybranego zawodu z pracodawcą a u nas zdobywasz wykształcenie ogólne (zawodowe kształcenie teoretyczne na kursach zawodowych w Bydgoszczy), zawody do wyboru: sprzedawca, piekarz, cukiernik, wędliniarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej fryzjer, tapicer, dekarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających.


  • SZKOŁY DLA DOROSŁYCH – tryb  ZAOCZNY,  nauka  BEZPŁATNA

szkola

(dla ABSOLWENTÓW ZSZ możliwość podjęcia nauki od III semestru)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!