UCZNIOWIE ZSCKR NA PRAKTYKACH ROLNICZYCH W NIEMCZECH

 

Uczniowie Technikum w Sypniewie uczący się w zawodach technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w okresie od lipca do końca września 2016 roku wraz z grupą uczniów szkół rolniczych z całej Polski brali udział w programie 3-miesięcznych zagranicznych staży zawodowych  pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Młodzież odbywała praktyki w niemieckich gospodarstwach rolnych w Dolnej Saksonii poprzedzone szkoleniem w ośrodku edukacji rolniczej DEULA w Nienburgu.

Staż został dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015429.

Trzymiesięczne praktyki zawodowe pozwoliły uczniom zastosować w praktyce wiedzę zdobytą w szkole i poszerzyć swoje horyzonty zawodowe o ciekawe doświadczenia. Ponadto uczniowie mogli poznać kulturę naszych sąsiadów, rozwinąć w praktyce umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i nawiązać nowe przyjaźnie. Zdobyte podczas stażu zawodowego wiedza i doświadczenia z pewnością zaprocentują w dalszej edukacji i planach zawodowych uczniów.

(HZ)