Natalia Murek stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Uczennica klasy II Technikum Natalia Murek znalazła się w roku szkolnym 2016/17 w gronie uczniów nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów.     To zaszczytne wyróżnienie jest nagrodą za wyniki w nauce dla najlepszego ucznia      w szkole ponadgimnazjalnej, który uzyskał promocję z wyróżnieniem za miniony rok szkolny  lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Na rok szkolny 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 226 uczniów.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów  uczniom szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego odbyła się 24 listopada 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wzięli w niej udział m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski – p. Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik, Kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy – p. Włodzimierz Złotnicki, stypendyści Prezesa Rady Ministrów, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

(H.Z.)