Zjazd Absolwentów

Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie

pragnie oznajmić, że wspólnie
z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym Szkoły
organizuje w dniu 24 czerwca 2017r. o godz. 15:00

Zjazd Absolwentów

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie.

Koszt udziału – 150 zł od osoby.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w naszym wspólnym święcie.

Opłaty za uczestnictwo w zjeździe należy dokonać
do dnia 30 kwietnia 2017 r.
na konto nr 27 8162 0003 0000 1935 3000 0010

 (wysokość opłaty 150 zł od osoby).

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ( kobiety podają również nazwisko rodowe) oraz rok ukończenia szkoły.