Coval – Art w ZSCKR w Sypniewie

INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACYJNY

  Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Coval-Art w ZSCKR w Sypniewie to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa. Jest to również znakomita okazja do oceny własnych predyspozycji w zakresie samozatrudnienia oraz weryfikacji własnych planów edukacyjnych i zawodowych.

ARGUMENTY, które skłoniły nas do uczestnictwa w programie:

  • Szkoła oraz uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją programu.
  • Szkoła kształtuje kluczowe kompetencje uczniów (w tym także zawodowe) i przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy we współpracy ze środowiskiem pracodawców.
  • Szkoła wzmacnia w środowisku wizerunek dobrej i nowoczesnej placówki.

Alina Lewicka

Więcej o nas Coval – Art                                                                                                             Opiekun miniprzedsiębiorstwa

w ZSCKR w Sypniewie