Młodzież ZSCKR uczestnikiem konferencji o przyszłości polskiego rolnictwa

13 marca 2017 r. uczniowie klas III i IV Technikum w Sypniewie wraz z dyrektorem szkoły Marianem Basą i nauczycielką przedmiotów zawodowych Aliną Lewicką na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika wzięli udział w konferencji „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, której głównym gościem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel.

W trakcie spotkania w Urzędzie Wojewódzkim nasi uczniowie – przyszli pracownicy sektora rolnego – mieli okazję wysłuchać wystąpienia ministra, który omówił najważniejsze założenia programu rozwoju rolnictwa w perspektywie najbliższych lat.

Uczestnicy wojewódzkiej konferencji, wśród których obecni byli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, parlamentarzyści, samorządowcy i rolnicy, mogli poznać priorytety przyjęte przez resort rolnictwa dla całego kraju oraz naszego województwa. Do najważniejszych zadań należeć będą: równe warunki konkurencji, stabilizacja rynków rolnych, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie małych i średnich gospodarstw, tak, aby żywotność tych obszarów była zachowana. Następnie Minister Rolnictwa odpowiadał na pytania oraz zachęcił zgromadzonych do współpracy przy tworzeniu programu rozwoju polskiego rolnictwa.

Udział w tej konferencji był dla naszych uczniów ciekawym doświadczeniem zawodowym  i lekcją wychowania obywatelskiego.

                                                            (HZ)