Porozumienie w sprawie przejęcia szkoły przez resort rolnictwa – podpisane

W poniedziałek, 22 maja 2017r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela Porozumień w sprawie przejęcia kolejnych szkół rolniczych, tj. szkoły rolniczej w Sypniewie oraz szkoły rolniczej w Marszewie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego od 1 stycznia 2018r. dołączy do grona resortowych szkół rolniczych, którego organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny stanie się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porozumienie  ws. przejęcia przez MRiRW szkoły w Sypniewie,  w obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego podpisali  Starosta sępoleński – Jarosław Tadych , Wicestarosta – Andrzej Marach oraz Dyrektor szkoły – Marian Basa.

Szkoły rolnicze prowadzone pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to obecnie jedne z najnowocześniejszych placówek dydaktycznych.

Oferują zdobycie konkretnego zawodu z branży rolno-spożywczej:

  • technik rolnik,
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik technologii żywności,
  • technik weterynarii,
  • rolnik,
  • kucharz,
  • cukiernik,
  • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych i wiele innych.

Zawarcie Porozumień między przedstawicielami powiatów a MRiRW jest odpowiedzią na zgłoszoną wcześniej propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przejęcia tych szkół oraz stanowi potwierdzenie realizacji zadań zaplanowanych w Programie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 w zakresie edukacji i wiedzy na obszarach wiejskich.

Minister Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie i jednocześnie oczekiwanie, że kolejne przejmowane szkoły rolnicze aktywnie włączą się w proces przygotowania kadr na  potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także w istniejący system wiedzy rolniczej, współtworzony przez 47 resortowych szkół rolniczych. System ten jest formą zintegrowanej edukacji i wdrażania nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie,  dzięki podjętej współpracy resortowych szkół rolniczych z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także innymi podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Na podstawie informacji z MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kolejne-resortowe-szkoly-rolnicze

    

Zobacz więcej:

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/agrobiznes/wideo/23052017-1210/30214582

 

Aktualnie resort prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do młodzieży pod tytułem „Rolnik szuka szkoły” oraz pod hasłem „Szkoła rolnicza − grunt to dobry zawód”. Działania te mają na celu prezentację blisko 50 placówek oraz możliwości, jakie daje kształcenie się w jednej z nich.