To dopiero była wyprawa

Uczniowie klasy III i II Technikum – technik rolnik, Zasadniczej Szkoły Zawodowej – rolnik oraz klasy I Technikum – technik weterynarii brali udział w zajęciach terenowych  w gospodarstwie Pana J. Kamińskiego w Kiedrowie.

Panowie Łukasz Wysocki i Wojciech Sawicki, przedstawiciele firmy Lely rozpoczęli spotkanie prezentacją na temat „Automatyzacja pracy w oborze”. Po przekazaniu informacji teoretycznych uczniowie mogli obejrzeć w praktyce, jak omawiany sprzęt działa w oborze wolnostanowiskowej.

Wrażenia były ogromne, a uczniowie nie przestawali zadawać pytań, na które odpowiadali profesjonaliści. Zapoznali się z nowoczesną technologią stosowaną w produkcji zwierzęcej, różnymi sposobami przechowywania i stosowania pasz oraz z różnymi sposobami utrzymywania zwierząt .

Zajęcia terenowe zorganizowała Pani Marta Kumm- nauczyciel produkcji zwierzęcej. Opiekunami byli Pan Marian Basa- nauczyciel produkcji roślinnej i Pan Maciej Rozpłoch- nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

M.K.