Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ZSCKR w Sypniewie

Nasza szkoła na rok szkolny 2017/18
proponuje następujące kierunki kształcenia:

 

TECHNIKUM 4-letnie w zawodach:

 • -technik rolnik
 • -technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • –technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • -technik turystyki wiejskiej
 • -technik architektury krajobrazu
 • -technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Branżowa Szkoła I stopnia  – 3-letnia w zawodach:

(także dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

 • rolnik
 • kucharz
 • ogrodnik
 • mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych
 • piekarz
 • cukiernik
 • wędliniarz

Prezentacja szkolna:  oferta ZSCKR 2017-18

Rekrutacja trwa!                   Zapraszamy!