Monthly Archives: Czerwiec 2017

SZKOŁA JEDYNA TAKA – 70 LAT SZKOŁY ROLNICZEJ W SYPNIEWIE

RELACJA Z OBCHODÓW JUBILEUSZU 70 -LECIA ISTNIENIA SZKOŁY ROLNICZEJ W SYPNIEWIE

           Nasza szkoła, zwana „kuźnią talentów” wytworzyła bogatą tradycję, swoisty klimat, ale połączyła  przede wszystkim kilka pokoleń nauczycieli i pracowników, obecnych i byłych uczniów – tymi między innymi słowami zwrócił się do uczestników przybyłych 24 czerwca 2017 r. na  obchody   Jubileuszu 70-lecia istnienia Szkoły Rolniczej w Sypniewie Jej Dyrektor  Marian Basa .

            Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej mszą świętą, którą odprawił proboszcz parafii ks. Andrzej Jasiński. W  okolicznościowym kazaniu  ks. Andrzej Jasiński, zwrócił uwagę na rolę szkoły w środowisku, kiedy przywołał  średniowieczną nazwę Alma Mater, co w  łacinie oznacza Matka Karmicielka.

            Po  mszy goście przemaszerowali główną parkową aleją przed sypniewski pałac, którego odrestaurowana fasada i kwiatowe dekoracje  otulone naturalną zielenią parku podkreślały podniosły charakter uroczystości.
Pałac w świadomości wielu Absolwentów, zwłaszcza starszych roczników, kojarzy się ze szkołą, bo przecież był świadkiem wielu wydarzeń związanych z życiem szkoły, jej uczniów, nauczycieli i pracowników. I dlatego to miejsce stało się centrum oficjalnych uroczystości, które poprowadzili nie bez emocji absolwentka Aleksandra Wegner i dyrektor Marian Basa, przedstawiając rys historyczny sypniewskiej Szkoły Rolniczej oraz jej dzień dzisiejszy i bogatą ofertę edukacyjną.

            Strażnikiem rozwoju każdej szkoły jest jej Dyrektor – mówił do zebranych Marian Basa i przywołał wszystkich, którzy pełnili to odpowiedzialne stanowisko.

            Dyrektor nawiązał też do podpisanego w maju porozumienia, na mocy którego od 1 stycznia 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego stanie się szkołą resortową: Historia zatacza koło, bo niebawem z dużymi nadziejami wracamy pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to dla nas ogromne wyzwanie i szansa na dalszy rozwój. Za kilka miesięcy przestaniemy być szkołą powiatową – kontynuował dyrektor i zwracając się z uśmiechem do Starosty Sępoleńskiego powiedział –  dlatego w tym świątecznym dniu życzę sobie, aby Pan Starosta codziennie żałował, że tak się stało.

             Urodzinowym życzeniom i gratulacjom składanym przez gości na ręce Dyrektora towarzyszył letni orzeźwiający deszcz, ale zapobiegliwi organizatorzy zadbali o to, aby wszyscy goście wygłosili swoje laudacje i rozstawili ochronny namiot.

             W liście adresowanym do Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów oraz Pracowników i Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, podpisanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego,  czytamy między innymi: „Przekazuję Państwu wyrazy szacunku i uznania za wyniki dotychczasowej pracy widoczne w bogatym dorobku Szkoły. Z dumą możecie spoglądać w przeszłość i z ufnością patrzeć w przyszłość.”

             Obecny na uroczystości Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik poza gratulacjami życzył, aby ten dzień pozwolił odnaleźć sympatie, zawarte przed laty przyjaźnie i miłości. Podkreślił także, że jest to czas dobrych zmian, które można dostrzec w organizacji roku szkolnego, ponieważ przyszły rok szkolny rozpocznie się dopiero 4 września.

            Starosta Sępoleński Jarosław Tadych w swoim wystąpieniu podziękował także dr Sławomirowi Jarce, pracownikowi naukowemu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który jest także absolwentem sypniewskiej szkoły, za stworzenie wspaniałego klimatu  wokół negocjacji związanych z przejściem ZSCKR pod resort rolnictwa.
Dr Sławomir Jarka przedstawił list gratulacyjny Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przesłany na ręce Dyrektora. Rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski napisał m.in. “Całej społeczności szkolnej życzę dalszych owocnych lat pracy, kontynuowania i rozwijania najlepszych tradycji Szkoły”.

             Wśród składających życzenia byli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim Eugeniusz Szwochert życzył „ oby nadal progi tej szkoły opuszczała tak dobrze wyedukowana młodzież, która dzięki wysiłkom i zaangażowaniu kadry Szkoły śmiało wkroczy w dorosłe życie.”  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim Mirosława Niemyjska podkreślała wielkie znaczenie, jakie sypniewska szkoła odgrywa w kształceniu młodzieży z niepełnosprawnościami.

            Mistrzem skrótu okazał się  dr Krzysztof Kannenberg Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, którego gratulacje zamknęły się w jednym zdaniu.

            Obchody Jubileuszu uświetnił mini recital absolwentki ZSCKR, wielokrotnie nagradzanej wokalistki Anny Kamińskiej. W jej wykonaniu usłyszeliśmy piosenki z repertuaru Anny Jantar i Zbigniewa Wodeckiego, co wprowadziło słuchaczy w sentymentalny nastrój.

            Posadzenie jubileuszowego drzewka – mamutowca olbrzymiego – w parkowej Alei Absolwentów zakończyło oficjalną część uroczystości.

            Po wspólnym obiedzie w pałacowych salach nadszedł czas na zwiedzanie szkoły.  Goście z Kuratorem Oświaty na czele w towarzystwie dumnego Dyrektora Mariana Basy i kierownik szkolenia praktycznego Haliny Zapalskiej mogli poczuć  klimat placówki, wsłuchując się w relacje o sukcesach olimpijczyków i maturzystów, o innowacji pedagogicznej, jaką jest wdrożenie Podstaw programowania w technice rolniczej i o naszych bolączkach.

 Pan Marek Gralik  zwrócił uwagę na pokonkursową  wystawę zdjęć „Przyroda w obiektywie”, która jest owocem odbywającej się cyklicznie imprezy w ramach Powiatowych Targów Ogrodniczo-Rolniczych organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działające przy ZSCKR.

             Również Absolwenci i byli nauczyciele z widocznym wzruszeniem i nieskrywaną radością  przemierzali szkolne korytarze mając okazję zajrzeć do pracowni, w których można było posiedzieć i posłuchać informacji o życiu szkoły z ust obecnie pracujących nauczycieli oraz spotkać się z wychowawcami.

      Najwięcej emocji towarzyszyło odwiedzającym wystawę zdjęć usytuowaną w głównym holu szkoły, dokumentującą 70 lat jej pracy. Szkołę wypełnił gwar rozmów i wspomnień, nie zabrakło pytań rodziców przyszłych uczniów zainteresowanych kształceniem w naszej placówce.

            W ciągu 70-u lat istnienia szacownej Jubilatki, Jej mury opuściło blisko 4000 absolwentów, których część powróciła, aby pracować dla wspólnego dobra, a część przyjechała na chwilę, aby przywołać wspomnienia. Ten Jubileusz upamiętni ofiarowana w imieniu Absolwentów Tablica Pamiątkowa wykonana i wręczona Dyrektorowi przez Marka Tydę, byłego szczypiornistę, zawodnika o  „bardzo silnym rzucie”.

            Dziękując Wszystkim Uczestnikom Jubileuszu naszej Szkoły, życzymy sobie optymizmu i wytrwałości w realizacji naszych ambitnych zamierzeń, aby na kolejnym Jubileuszu z jeszcze większą dumą „oglądać wspomnienia” zapisane w kadrze.

            Bal Absolwenta w Pałacu zakończył obchody 70- tych Urodzin Szkoły, a my zapraszamy na następne.

Lucyna Małek i Halina Zapalska

Wszystkie zdjęcia z Jubileuszu dostępne tutaj

 

Zakończenie roku szkolnego 2016-17

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie uroczyście zakończyła rok szkolny 2016/17 .

Naukę w szkole zakończył kolejny rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Programowanie uczy logicznego myślenia.

Od września 2016r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  uczniowie 1 klasy  technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i uczniowie 2 klasy  technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa uczestniczą w innowacji pedagogicznejPodstawy programowania w technice rolniczej.