Maraton Pisania Listów

W Maratonie Pisania Listów Amnesty International, który odbył się w naszej szkole 1 grudnia udział wzięło 53 uczestników.   Napisaliśmy łącznie 96 listów w obronie praw człowieka.

Każdy list ma znaczenie, potrafi zmienić sytuację osób, w sprawie których jest pisany. Maraton Pisania Listów to akcja, podczas której jednoczymy się w walce o prawa człowieka na całym świecie.

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w tę akcję, a szczególnie paniom: Lucynie Małek i Izabeli Sawickiej oraz panu Andrzejowi Weilandtowi, a także młodzieży z technikum oraz pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia.

 

Dziękujemy, że byliście z nami!

Piszemy listy. Zmieniamy świat!