Termin egzaminu zawodowego

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZNIOWEJ 2018r. zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, etap praktyczny  dla kwalifikacji R.16 – Prowadzenie produkcji rolniczej ora dla  kwalifikacji T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  odbędzie się 10.01.2018 o godz.13.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.