INNOWACJA „PROFIL Z” w naszej szkole

 

Grupa nauczycieli  i uczniów naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych pracodawców, bierze udział  w innowacji społecznej „Profil  Z” realizowanej w ramach  projektu grantowego „Akcja Inkubacja” w listopadzie i grudniu 2017r. oraz w styczniu 2018r.  

Projekt grantowy „Akcja Inkubacja” realizowany jest przez ECORYS Polska Sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w szkole i poza nią. Celem projektu jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów i ich wspieranie w poszukiwaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz przechodzenia młodych ludzi z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

W projekcie „Profil Z” pobudzana jest aktywność i współpraca edukatorów (nauczycieli) i pracodawców na rzecz rozwijania kompetencji osób z pokolenia Z ( uczniów ). Dotychczas  opracowaliśmy zestaw kompetencji „na wyjściu” z edukacji i „na wejściu” na rynek pracy. Poznaliśmy również metody wsparcia zgodne z europejskimi standardami pracy z młodzieżą z uwzględnieniem wybranych kompetencji zarządzania karierą wynikających z europejskich zaleceń. Wypracowaliśmy profil , który opisuje między innymi kompetencje osobiste, społeczne i uwzględniające znajomość i rozumienie świata.