W ZSCKR w Sypniewie szkolimy uczniów i rolników

2 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbyło się szkolenie nt. zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz szkolenie dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty do modernizacji gospodarstw rolnych. W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu rolników z naszego terenu oraz uczniów kierunków rolniczych kształcących się w ZSCKR. Pierwszą część dotyczącą zalecanych działań prewencyjnych związanych z ASF przeprowadziła Magdalena Czerkawska-Tyborska – powiatowy lekarz weterynarii. Następnie przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim, ze Stanisławem Rakowskim – kierownikiem zespołu powiatowego, przekazali rolnikom istotne informacje dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty do modernizacji gospodarstw rolnych. Uczestnicy szkolenia mieli też możliwość wypełnienia wniosku w wersji demonstracyjnej w szkolnej pracowni komputerowej. Piątkowe szkolenie odbyło się dzięki współpracy szkoły rolniczej oraz lokalnych instytucji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie w ZSCKR było jednym z elementów działań edukacyjnych dotyczących zapobiegania ASF prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 22 lutego 2018 w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja „Zasady bioasekuracji ASF i grypy ptaków” z udziałem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. Uczestniczyli w niej dyrektor ZSCKR Marian Basa i nauczyciel przedmiotów zootechnicznych Marta Glugla. Konferencja ta adresowana do nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest MRiRW, była dla uczestników okazją do zdobycia informacji o aktualnej sytuacji w zakresie ASF oraz grypy ptaków, jak również działań, które podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Głównego Inspektoratu Weterynarii i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

(H.Z., ZSCKR)