Szkolenie w zakresie żywienia zwierząt

W  naszej szkole dnia 13.03.2018 r. zostało przeprowadzone szkolenie związane z żywieniem zwierząt, głównie bydła. Uczestniczyli w nim następujący uczniowie: technicy rolnicy z klasy III i II Technikum, technicy weterynarii z klasy II oraz rolnicy z III i II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

  Dzięki uprzejmości przedstawiciela firmy De Heus młodzież miała możliwość zapoznania się z praktycznymi metodami żywienia, które pozwalają uzyskać jak najlepsze efekty w produkcji zwierząt i pozyskiwanych od nich produktów.

       Uczniowie byli zadowoleni z możliwości spojrzenia na żywienie zwierząt z pozycji wyszkolonego żywieniowca oraz z możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące ich problemy pojawiające się w gospodarstwach.

Organizatorem szkolenia była p. Marta Kumm – nauczyciel produkcji zwierzęcej.

 (MK)