Sukces ZSCKR w finale Akademii Przedsiębiorczości SGGW

            W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie edukacji ekonomicznej „Akademia Przedsiębiorczości SGGW” organizowanej przez  Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Akademii  było przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Do programu „Akademia Przedsiębiorczości” przystąpili uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum kształcący się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Opiekunem Akademii w ZSCKR w Sypniewie była pani Alina Lewicka. Uczniowie poprzez platformę e-learningową uczestniczyli w  wykładach z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Warunkiem ukończenia Akademii było zaliczenie wszystkich wykładów zdalnych poprzez zdanie testów końcowych oraz uczestnictwo w wykładach stacjonarnych  na terenie kampusu SGGW. Ostatnim etapem Akademii Przedsiębiorczości był konkurs z zakresu przedsiębiorczości, który odbył się w SGGW w Warszawie. Do konkursu zakwalifikowało się siedmiu uczniów naszej szkoły.

Ostatecznie spośród wszystkich finalistów zostało wyłonionych siedmiu laureatów Akademii, w tym dwóch uczniów naszej szkoły: Paweł Baran i Mikołaj Pepliński, którzy uzyskali indeks na Wydział Nauk Ekonomicznych i nagrody.  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali tytuł finalisty: Natalia Murek, Angelika Dworak, Szymon Starszak, Sebastian Szymański, Wojciech Wilczek. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu Akademii w odniesieniu do ogółu zgłoszonych w III edycji. Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Korzystając z okazji pobytu w Warszawie, grupa finalistów pod opieką A. Lewickiej i U. Wasielewskiej odbyła wycieczkę po najciekawszych zakątkach stolicy.

(ZSCKR: AL)