O SĘPOLEŃSKIEJ WETERYNARII W SYPNIEWIE… 

     14 września 2018 r. młodzież Technikum w Sypniewie ucząca się w zawodzie technik weterynarii wzięła udział w uroczystej sesji historycznej poświęconej 130-leciu urodzin ks. dr. Szczepana Gracza oraz weterynarii powiatu sępoleńskiego w okresie 1918-2018.

Organizatorem sesji była Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko Weterynaryjna, a swoim patronatem objęli przedsięwzięcie: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Starosta Sępoleński i Burmistrz Więcborka. Przewodniczącym sesji historycznej był lek. wet. Ryszard Tyborski.

Pierwszą częścią uroczystości była msza święta w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie w intencji służby weterynaryjnej wraz z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej dedykowanej ks. dr. Szczepanowi Graczowi, pochodzącemu ze Sypniewa. Oficjalnym reprezentantem ZSCKR w Sypniewie podczas tych uroczystości był poczet sztandarowy szkoły.

Następnie w Pałacu w Sypniewie odbyła się sesja historyczna, podczas której lek. wet. Ryszard Tyborski oraz ks. Henryk Lesner przedstawili drogę zawodową i duchowość doktora Szczepana Gracza, który w okresie międzywojennym pełnił funkcję wojewódzkiego lekarza weterynarii. Następnie dr Paweł Redlarski i lek. wet. Ryszard Tyborski zaprezentowali wybrane zagadnienia dotyczące dziejów weterynarii w powiecie sępoleńskim w latach 1918-2018.

Sesji towarzyszyła wystawa fotogramów o tematyce związanej z sesją, którą następnie w murach ZSCKR w Sypniewie mogli oglądać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Udział w tej sesji historycznej był ciekawą lekcją historii regionu wpisującą się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz doskonałą lekcją etyki zawodowej dla przyszłych techników weterynarii uczących się w sypniewskim Technikum.

(H. Z.)