Badania doświadczalne we współpracy z IHAR

 

W czwartek 4 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia po raz kolejny wzięli udział w zbiorze doświadczeń z uprawą buraka cukrowego na polu w Sypniewie w ramach współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym – Oddział w Bydgoszczy.  

Uczniowie pod opieką nauczyciela produkcji roślinnej Łukasza Klapy pomagali w zbiorze buraków, a jednocześnie mogli wysłuchać krótkiego wykładu o badaniach dotyczących trzech doświadczeń:

  1. Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 2015-2020, koordynowanego przez MRiRW;
  2. Porównanie plonu i jakości technologicznej buraka cukrowego po zastosowaniu nowych technik zbioru;
  3. Wpływ wybranych nawozów dolistnych i doglebowych na plony i jakość buraka cukrowego.

 

Młodzież, kształcąca się w zawodach rolniczych, sprawnie poradziła sobie z wyznaczonym zadaniem. Dla uczniów była to ciekawa lekcja w terenie dotycząca technologii uprawy buraka cukrowego oraz metod badawczych służących poprawie jakości plonów.

 (Tekst: Halina Zapalska, zdjęcia: Łukasz Klapa)