Profilaktyka z Pasją

 

W dniu 9 października 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zrealizowano Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z Pasją (www.antymina.pl). Program przeprowadzony został jako „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Program „Antymina” – Profilaktyka z Pasją opiera się o założenie, że młodzież chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli. Takimi świadkami są właśnie autorzy i prowadzący program „Antymina”. Wiedzę o szkodliwości wszelkich używek oraz innych zagrożeniach czyhających na młodych ludzi przekazały młodzieży osoby, które same borykały się z uzależnieniem. Dzięki temu poruszane treści stały się bardziej wiarygodne.

Realizatorzy programu „Antymina” – Profilaktyka z Pasją: terapeuta Leszek Korzeniecki, Mirek Kolczyk „Kolah” i Andrzej Jaśtak wspierani przez Kamila Karwowskiego„DJ Bulba” opowiadali o tym, jak uzależnienia zaprowadziły ich na samo dno oraz gdzie znaleźli pomoc. Jak mówią o sobie: „Nasze przesłanie to nie teoria wyczytana z książek, ale oparta na bolesnych doświadczeniach świadomość, która nie pozwala nam pozostać obojętnymi wobec poważnych zagrożeń, wynikających ze stosowania używek. Życie to dar, który tak łatwo zniszczyć”.Spotkanie oparte na muzyce hip – hop oraz świadectwie i doświadczeniu życia prowadzących program miało na celu uświadomienie młodzieży, iż nieznany skład chemiczny środków odurzających, przypadkowy seks, kontakt ze światem przestępczym to pułapki, na które narażony jest młody człowiek.

To właśnie przekaz zawarty w świadectwach i niesamowitych utworach muzycznych był kluczowym elementem spotkania z młodzieżą. Uczniowie mieli możliwość poznania osób, które promują i cenią prawdziwe wartości oraz nie wstydzą się o nich mówić. To znakomity projekt, w którym nie można uczestniczyć bez emocji. „Antymina” – Profilaktyka z Pasją przekazuje autentyczne wartości, wskazuje młodym ludziom (i nie tylko młodym) alternatywę dającą możliwość wyjścia z błędnych przekonań i pokonania trudności.

Dziękuję realizatorom programu „Antymina” – Profilaktyka z Pasją oraz osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły realizację tego przedsięwzięcia w Sypniewie.

Pedagog szkolny
Magdalena Owczarska