Otrzęsiny klas I-ych

              Nie da się ukryć, iż rok szkolny ruszył pełną parą, a w związku z tym nadszedł czas na przywitanie klas I w gronie braci szkolnej.  9 października 2018 r. klasa IV Technikum wraz z wychowawcą Andrzejem Weilandtem zorganizowała apel szkolny z okazji „Otrzęsin”. Uczniowie najmłodszych klas musieli wykonać trudne zadania przygotowane przez starszych kolegów. Było między innymi: łuskanie kolby kukurydzy jedną ręką na czas, wyszukiwanie śrubek w grubych rękawicach, rozpoznawanie owoców i warzyw użytych do sporządzenia soku.

            Na koniec imprezy po udanej zabawie pan dyrektor Marian Basa dokonał oficjalnego pasowania młodzieży uczącej się w klasach pierwszych na uczniów naszej szkoły za pomocą przyrządów symbolizujących dany zawód. Do braci szkolnej zostali oficjalnie włączeni uczniowie Technikum uczący się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, rolnik i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

                                                                                              (Marta Kumm)