Nagrodzeni nauczyciele w MRiRR

23 października 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystej gali wzięli udział: Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w MRiRW, pracownicy MRiRW oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczystości, którą poprowadził Robert Jakubik – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, odbyło się wręczenie medali, odznak honorowych i nagród  oraz nadanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

Wśród 30 nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej znalazły się dwie nauczycielki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie: Alina Lewicka (nauczycielka przedmiotów ekonomicznych) i Halina Sikorska (nauczycielka produkcji roślinnej).

Ponadto akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrała Sylwia Kiestrzyn – nauczycielka  chemii i przedmiotów gastronomicznych w sypniewskiej szkole.

Przyłączamy się do gratulacji oraz życzeń, aby praca pedagogiczna przynosiła poczucie spełnienia i dostarczała wyróżnionym nauczycielom wielu radości oraz niezapomnianych chwil.

(HZ, ZSCKR Sypniewo)