TERAZ SPRINTEREM DO SYPNIEWA

Kilka dni temu na parkingu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie można było zauważyć ogromne poruszenie.

Sprawcą tego był i nadal jest nowiutki Mercedes Sprinter 516 CDI, dostarczony przez firmę z Sulejówka. Tak, tak – tego samego, w którym mieszkał Marszałek Piłsudski.

Zakup przekraczającego dwieście tysięcy złotych autokaru został dokonany z rezerwy celowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozdysponowanej w maju tego roku i zrealizowanej właśnie w listopadzie.

Sypniewska placówka  od stycznia 2018 roku jest szkołą resortową. Organ prowadzący szkołę, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, systematycznie rozwija bazę szkoły. Priorytetem w tym względzie, jak podkreśla podsekretarz stanu w MRiRW  Rafał Romanowski, są  szkoły nowo przyjęte.

Autobus z pewnością poprawi warunki lokomocji uczniów, bowiem ma być wykorzystywany na dowóz i odwóz uczniów pochodzących z województwa wielkopolskiego, poszerzy także ofertę dowozu na powiat sępoleński i sąsiednie.

Posiadanie autobusu dla 19 osób pozwoli pełniej realizować cele dydaktyczne poprzez uczestniczenie uczniów i nauczycieli w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych odbywających się na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie czy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Auto zapewni także wyjazdy na zawody, zajęcia sportowo-rekreacyjne, do kina, teatru, opery i wycieczki klasowe.

Już na przyszły rok – zapewnia dyrektor ZSCKR Marian Basa – planowane są zakupy sprzętu rolniczego na miarę XXI wieku, który jest niezbędny w uprawie 30 hektarów gruntów należących do szkoły. Rozrasta się także wyposażenie pracowni, w których odbywają zajęcia przyszli technicy weterynarii oraz pracowni technologii gastronomicznej, w której szkolą się przyszli kucharze i technicy żywienia i usług gastronomicznych