Matura z Operonem

W dniach 20-23 listopada 2018 r. uczniowie klasy IV Technikum uczący się w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych przystąpili do próbnej matury. Tradycyjnie już nasza szkoła wzięła udział  w ogólnopolskiej „Maturze z Operonem”. W kolejnych dniach przyszli maturzyści zmagali się z arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz wybranych przedmiotów rozszerzonych (matematyki, biologii i geografii). Udział w próbnej maturze to nie tylko okazja do zbadania poziomu swojej wiedzy na 150 dni przed egzaminem dojrzałości, ale także możliwość poznania procedur, które będą obowiązywały na maturze w maju.

 (HZ)