O bezpieczeństwie w rolnictwie

4 grudnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielką Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sępólnie Krajeńskim. Pani Iwona Rybacka przypomniała młodzieży uczącej się w naszej szkole zawodach rolniczych w Technikum oraz Branżowej Szkole I stopnia o zagrożeniach, jakie wiążą się z pracą w gospodarstwach rolnych oraz podstawowych zasadach dotyczących BHP w rolnictwie.

Było to jedno z cyklicznych wydarzeń szkolnych dotyczących popularyzacji wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy w gospodarstwie. W listopadzie, jak co roku, odbył się w ZSCKR w Sypniewie etap szkolny konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie”, który zorganizowano przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Państwową Inspekcją Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów kształcących się w zawodach rolniczych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Do rywalizacji przystąpiło około 40 uczniów klasy III i IV Technikum oraz klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozwiązywali test składający się z 20 pytań zamkniętych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała szkolna komisja w składzie: Maciej Rozpłoch, Andrzej Oczkowski, Karol Szalski.

 Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami etapu szkolnego zostali uczniowie klasy III Technikum: Sebastian Szymański (I miejsce) i Kamil Urban (II miejsce), którzy 6 grudnia 2018 r. reprezentowali naszą szkołę w etapie wojewódzkim konkursu w KPODR w Minikowie.

(H.Z.)