Z wizytą w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

W dniu 11 stycznia 2019 r. młodzież naszej szkoły, kształcąca się w zawodach: Rolnik, Technik Rolnik oraz zainteresowana branżą rolną wraz z nauczycielami: Alina Lewicka, Sylwia Kiestrzyn, Łukasz Klapa, odwiedzili Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Wycieczka miała na celu przybliżenie uczniom  zadań Laboratorium Fitosanitarnego oraz Pracowni Oceny Nasion.

Pierwsza część wizyty obejmowała dwie prezentacje przedstawiające podział Laboratorium Wojewódzkiego na stanowiska diagnostyczne oraz przypisane im funkcje.

Podczas drugiej części uczniowie zwiedzili Laboratorium Fitosanitarne oraz Pracownię Oceny Nasion.

Pracownicy Entomologii Herbologii, Bakteriologii, Mikologii, Neonatologii, Wirusologii oraz PCR omówili swoje stanowiska oraz związane z nimi zadania. Przekazali informacje na temat zasad fitosanitarnych, prowadzonych badań i wykorzystywanego sprzętu laboratoryjnego. Młodzież miała możliwość obejrzenia pod mikroskopem preparatów grzybów, bakterii, nicieni i owadów.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali jaką drogę muszą przejść próbki od ich przyjęcia do laboratorium do wystawienia wyników badań.

W Pracowni Oceny Nasion zwiedzający mogli samodzielnie wykonywać analizę czystości oraz obserwować nasiona pod dużym powiększeniem. Zostało im zaprezentowane m.in. działanie sprzętu do wydzielania próbki analitycznej. Podczas analizy oceny zdolności kiełkowania zwrócono szczególną uwagę na występowanie różnych rodzajów anormalności wśród siewek.

Podczas tej wizyty uczniowie z dużym  zainteresowaniem oglądali wysokiej klasy sprzęt  analityczny oraz z uwagą słuchali przekazywanych im treści.

Był to bardzo pożytecznie spędzony czas, a przekazana wiedza z pewnością pomoże naszej młodzieży w ich zawodowej przyszłości.

Nad całością tej wizyty czuwała pani Beata Retecka – Starszy Specjalista, której jeszcze raz składam serdeczne podziękowania.

Sylwia Kiestrzyn