Komunikat bieżący dyrektora ZSCKR w Sypniewie

Szanowni Państwo

Informuję, że szkoła od dnia 08.04.2019 r. w miarę swoich możliwości kadrowych zapewni zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.00 -14.00, funkcjonowanie internatu oraz dowóz i odwóz uczniów.

Informacje z dnia 5.04.2019 r. dotyczące zawieszenia pracy internatu oraz dowozu uczniów są nieaktualne!

Z wyrazami szacunku

Marian Basa
Dyrektor Szkoły