Daily Archives: 11 kwietnia 2019

Komunikat dyrektora szkoły z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z trwającym strajkiem od dnia 12.04.2019 r. w miarę swoich możliwości kadrowych szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze uczniom Technikum i Szkoły Branżowej

w godzinach 8.00 -14.00, funkcjonowanie internatu oraz dowóz i odwóz uczniów.

Nadal zawieszone pozostają zajęcia lekcyjne.

Uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz klasy III Technikum – technik weterynarii zgodnie z planem 12.04.2019 r. odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w gabinetach weterynaryjnych.

W piątek 12.04.2019 r. o godz. 12.45 zapraszamy uczniów do udziału w Drodze Krzyżowej w Kościele Parafialnym w Sypniewie zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem szkolnych rekolekcji wielkopostnych.

Z wyrazami szacunku

Marian Basa
Dyrektor Szkoły