Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
w
porozumieniu z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
z
siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację projektu pt.

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

który ma na celu: podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw uczniów szkół rolniczych w zakresie ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, w tym w szczególności:

  1. Upowszechnianie wiedzy i promocję zrównoważonego rolnictwa,
    w kontekście ochrony bioróżnorodności,

  2. Identyfikację i promocję dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów wód oraz bioróżnorodności, poprzez zrównoważone gospodarowanie przestrzenią
    i krajobrazem rolniczym.

  3. Aktywizację młodzieży uczęszczającej do szkół kształcących w zawodach rolniczych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje na stronie Projektu http://www.fdpa.org.pl/