Dla nauczycieli

 AKTUALNOŚCI:

19.02.2019 (WTOREK) w godz. 15.00 – 17.30

odbędą się semestralne klasowe spotkania z rodzicami.

Podczas wywiadówki rodzice będą mieli  możliwość

indywidualnych rozmów z nauczycielami.

OBOWIĄZKOWY DYŻUR WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

W GODZ. 15.00-17.30.

 

ZSCKR_Ocenianie Kształtujące w naszej szkole

 

INFORMACJA O NAJBLIŻSZYCH PLANOWANYCH SZKOLNYCH Radach Pedagogicznych:

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH RADY PEDAGOGICZNEJ

brak

WNIOSEK o dopuszczenie programu nauczania 2017