Dla nauczycieli

 AKTUALNOŚCI:

W imieniu dyrektora informuję, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

odbędzie w czwartek 13.06.2019 o godz. 14.30 w sali nr 15.

Porządek posiedzenia:

  1. Klasyfikacja roczna uczniów.
  2. Informacja o semestrach zaocznych.
  3. Rozpatrzenie wniosków o egzaminy klasyfikacyjne.
  4. Opiniowanie kandydatury ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
  5. Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany patrona szkoły.
  7. Szkolenie dotyczące organizacji i procedur egzaminów zawodowych.
  8. Sprawozdania:

– Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,

– Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących,

– Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych,

– działalności pedagoga,

– działalności biblioteki,

– działalności internatu.

  1. Sprawy bieżące.

— 

Pozdrawiam, Halina Zapalska
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

 

ZSCKR_Ocenianie Kształtujące w naszej szkole

 

INFORMACJA O NAJBLIŻSZYCH PLANOWANYCH SZKOLNYCH Radach Pedagogicznych:

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH RADY PEDAGOGICZNEJ

brak

WNIOSEK o dopuszczenie programu nauczania 2017