Dla nauczycieli

 AKTUALNOŚCI:

Informuję, że dnia 17.04 2019 (środa) od godz. 9.00 planowane jest posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji uczniów klasy IV Technikum oraz obejmujące szkolenie wstępne dotyczące wprowadzenia w szkole e-dziennika (ok. 3 godzin).

Oceny końcowe w klasie IV Technikum należy wystawić do piątku 12.04.2019.

Dzień 17.04.2019 (środa) będzie dniem wolnym od zajęć dla wszystkich uczniów ZSCKR.

 

ZSCKR_Ocenianie Kształtujące w naszej szkole

 

INFORMACJA O NAJBLIŻSZYCH PLANOWANYCH SZKOLNYCH Radach Pedagogicznych:

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH RADY PEDAGOGICZNEJ

brak

WNIOSEK o dopuszczenie programu nauczania 2017