Dla rodziców

wywiad

Zebrania z rodzicami:

Lp. Termin Tematyka
1. 22.09.2016 g. 16.00 Zebranie ogólnoszkolne, wybór oddziałowych rad rodziców i przedstawicieli klas do Rady Rodziców.
2. 26.09.2016 g.15.00 Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.
3. 22.11.2016 Śródsemestralne spotkanie z rodzicami (spotkania w klasach i dyżury nauczycieli).
4. 18.01.2017 Wywiadówka semestralna ogólnoszkolna.
5. 15.03.2017 Śródsemestralne spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV Technikum.
6. 15.04.2017 Śródsemestralne spotkanie z rodzicami (spotkania w klasach i dyżury nauczycieli) – dla klas I – III.
7. 19.05.2016 Wywiadówka roczna (spotkania w klasach i dyżury nauczycieli) – dla klas I – III.

Terminy praktyk zawodowych :

 Klasa II Technikum: 3 kwietnia – 2 maja 2017 r. (w tym 20 dni roboczych)

Klasa III Technikum: 29 maja – 23 czerwca 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2016 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
 • 1.11.2016 (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11.11.2016 (piątek) – Święto Niepodległości
 • 6.01.2017 (piątek) – Święto Trzech Króli
 • 1.05.2017 (poniedziałek) – Święto Pracy
 • 3.05.2017 (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 15.06.2017 ( czwartek) – Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31.10.2016 (poniedziałek)
 • 2.05.2017 (wtorek)
 • 4-5.05.2017 (czwartek, piątek) – matura
 • 16.06.2017 (piątek)
 • 20.06.2017 (wtorek) – egz. zawodowy – nowa formuła