Dla rodziców

wywiad

Spotkania z rodzicami:

15.03.2018 g. 16.00 – Spotkanie z rodzicami uczniów klasy II i IV Technikum

17.04.2018 g. 16.00 – Spotkanie z rodzicami dla klas I – III Szkoły Branżowej oraz kl. I i III Technikum (spotkania w klasach i dyżury nauczycieli)

25.05.2018 – g.14.00-17.00 – Indywidualne spotkania z nauczycielami oraz wychowawcami.

 

ZSCKR Sypniewo – Kalendarz roku szkolnego 2017-2018 

Ferie zimowe 12-25.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasie IV Technikum oraz sem. IV KKZ. 27 kwietnia 2018 r.
Egzamin maturalny (część ustna i pisemna) 4-25 maja 2018 r.
Egzamin zawodowy – cz. pisemna (nowa formuła) 19 czerwca 2018 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23  czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
 Terminy praktyk zawodowych:

Klasa II Technikum: 4 kwietnia – 4 maja 2018 r. (w tym 20 dni roboczych)

Klasa III Technikum: 23 maja – 21 czerwca 2018 r. (w tym 20 dni roboczych)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 1.05.2018 (wtorek) – Święto Pracy
  • 3.05.2018 (czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 31.05.2018 ( czwartek) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 26-28.03.2018 (pon., wtorek, środa) – rekolekcje
  • 30.04.2018 (poniedziałek)
  • 2.05.2018 (środa)
  • 4.05.2018 (piątek) – matura
  • 1.06.2018 (piątek)
  • 20.06.2018 (wtorek) – egz. zawodowy – nowa formuła