Egzaminy zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec/lipiec 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2019/2019_05_20_Komunikat_o_przyborach_pisemny.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2019/2019_05_20_Komunikat_o_przyborach_praktyczny.pdf

Technik rolnik / R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej : kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka .

 

EGZAMINY ZAWODOWE 2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

EGZAMINY ZAWODOWE 2018

UWAGA KOMUNIKAT OKE!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń- luty 2018 r.

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2018/2017_11_23_Komunikat_przybory_pisemny.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017r w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń- luty 2018 r.

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20prakt%20I-II_2018.pdf

 

 

 

 

EGZAMINY ZAWODOWE 2017

UWAGA KOMUNIKAT OKE!

Komunikat-Dyrektora-Okregowej-Komisji-Egzaminacyjnej-w-Gdansku-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-zawodowe-w-sesji-letniej-2017-roku-dla-absolwentow-zasadniczych-szkol-zawodowych-technikow-i-szkol-policealnych

 

UWAGA KOMUNIKAT OKE!

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2017/2017_01_17_Komunikat.pdf

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016 r.

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w sesji sierpień-październik 2016

ETAP PISEMNY(nowa formuła egzaminu)06.10.2016

                     R.03 Rolnik/Technik rolnik- godz.10.00

ETAP PRAKTYCZNY (nowa formuła egzaminu) 11.10.2016

                     T.15 Technik żywienia i usług gastronomicznych- godz. 13.00

                     R.16 Technik rolnik- godz.13.00

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu w Sesji 1.: styczeń – luty 2017 r. należy składać w terminie do dnia 9 września 2017 r.

2016_08_11_komunikat_dyrektora CKE

 

 

Terminy egzaminów zawodowych 2016

 

 

Uwaga Komunikat!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z   01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w sesji czerwiec 2016 r.

STARA FORMUŁA EGZAMINU!

321[05] Technik rolnik – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Uwaga Komunikat!

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 4. : sierpień – październik 2016 r. (nowa formuła egzaminu) 2016_03_14_Komunikat

 

Komunikat dotyczący składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie sierpień – październik 2016 r. (nowa formuła egzaminu)

 

 

Informacje o egzaminie zawodowym w roku szkolnym 2015/16

Przeprowadzanie egzaminu zawodowego w roku 2015/2016

Wszelkie pytania można kierować do koordynatora egzaminów zawodowych – pani Aliny Lewickiej.