Komunikat dotyczący składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie sierpień – październik 2016 r. (nowa formuła egzaminu)

Komunikat dotyczący składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie sierpień - październik 2016 r. (nowa formuła egzaminu)