20180820 EM Komunikat o dostosowaniach

20180820 EM Komunikat o dostosowaniach