Category Archives: Szkoła

Dzik jest dziki – III Bydgoski Piknik Myśliwski

 

W dniu 05.06.2016 roku w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej odbył się finał Konkursu Kulinarnego Młodych Talentów podczas III Bydgoskiego Pikniku Myśliwskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były polędwiczki z dzika. W konkursie pierwsze i trzecie miejsce zajęły dwa dwuosobowe zespoły uczniów z ZSCKR w Sypniewie.

 • Pierwsze miejsce zajęli uczniowie:
  Aleks Anguelov z klasy II ZSZ K
  Patryk Słoma z klasy II TŻiUG
 • Drugie miejsce zajęły uczennice:
  Daria Kolbusz z klasy II ZSZ K
  Dominika Nickel z klasy II TŻiUGOpiekunem zespołów była Sylwia Kiestrzyn.

SK

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/17

OFERTA EDUKACYJNA 

na rok szkolny 2016/2017

 

Edukacja zawodowa u NAS,

TWOJĄ drogą do SUKCESU!

 

 

DLA MŁODZIEŻY (po gimnazjum):

     TECHNIKUM 4-LETNIE W ZAWODACH :

 • TECHNIK ROLNIK
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 • TECHNIK WETERYNARII – nowy kierunek!
 • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – nowy kierunek!
 • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – nowy kierunek!

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA WIELOZAWODOWA:

 • rolnik
 • kucharz
 • mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych
 • jako pracownik młodociany – podpisujesz umowę o praktyczną naukę wybranego zawodu z pracodawcą a u nas zdobywasz wykształcenie ogólne (zawodowe kształcenie teoretyczne na kursach zawodowych w Bydgoszczy), zawody do wyboru: sprzedawca, piekarz, cukiernik, wędliniarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej fryzjer, tapicer, dekarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, mechanik motocyklowy.

 (także dla uczniów z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI I ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE


DLA DOROSŁYCH – tryb  ZAOCZNY,  nauka  BEZPŁATNA

 

POLICEALNA SZKOŁA w zawodach ( po liceum i technikum ) :

 • TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (2-letnia)
 • TECHNIK WETERYNARII (2-letnia)
 • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (2-letnia)
 • FLORYSTA ( roczny cykl kształcenia)

3 – LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 (dla ABSOLWENTÓW ZSZ możliwość podjęcia nauki od III semestru)

KURSY  KWALIFIKACYJNE : 

 • ROLNIK, TECHNIK ROLNIK
 • KUCHARZ, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

– – – Z A P R A S Z A M Y – – –

 

Wiosenny pokaz Claasa

5 maja br. uczniowie ZSCKR w Sypniewie kształcący się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w pokazie zielonkowej linii maszyn Claas, zorganizowanym przez dilera Agro-Land ze Śmielina. Impreza odbywała się  w miejscowości Prochy w woj. wielkopolskim, w gminie Zakrzewo, w gospodarstwie Waldemara Matuszyka.

Czwarte klasy Technikum zakończyły rok szkolny

W piątek 29. kwietnia 2106r. uroczystym apelem pożegnaliśmy uczniów klas 4, którzy zakończyli naukę w Technikum w zawodach: technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dyrektor szkoły Marian Basa wraz z wychowawczynią Aliną Lewicką wręczyli  świadectwa ukończenia szkoły oraz wyróżniającym się uczniom nagrody książkowe.

Rodzice uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, poparte sukcesem na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Arkadiusza Mrugowskiego i Mateusza Pankau –  otrzymali listy gratulacyjne.

Drzwi Otwarte ZSCKR w Sypniewie

 

 

 

Każdego roku ZSCKR organizuje akcję promocyjną mającą na celu zapoznanie jak największej ilości osób z ofertą edukacyjną. Służą ku temu wyjazdy do okolicznych gimnazjów, udział w targach edukacyjnych, reklama w prasie lokalnej, informacje na stronie internetowej, przygotowanie Drzwi Otwartych szkoły.

Od ubiegłego roku na  Drzwi Otwarte zapraszamy podczas trwania Targów Ogrodniczo-Rolniczych.

Nauczyciele i uczniowie przygotowują okolicznościowe wystawy związane ze zdrowym żywieniem, rolnictwem i mechanizacją rolnictwa. Odpowiadają na wszelkie pytania zadawane przez zainteresowanych nauką w naszej szkole.

drzwi otwarte 2016 (4)Wiele osób, dzięki udziałowi w targach, ma okazję poznać bazę dydaktyczną szkoły. Wśród naszych wystawców są zaprzyjaźnione firmy branżowe prowadzące praktyczną naukę zawodu dla naszych uczniów. Stanowią one także zaplecze do przeprowadzania tematycznych wycieczek przedmiotowych. Współpraca z organizacjami związanymi z rolnictwem i gastronomią pozwala na przeprowadzanie warsztatów kulinarnych, szkoleń i konferencji dla uczniów i nauczycieli.
drzwi otwarte 2016 (1)Podczas Drzwi Otwartych 2016, młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, przygotowywała i częstowała sokami ze świeżych owoców.

W tegorocznej ofercie edukacyjnej proponujemy uczniom naukę w Technikum w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu i technik obsługi turystycznej i Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: rolnik, kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz jako pracownicy młodociani (tapicer, fryzjer, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz, cukiernik, wędliniarz, krawiec, dekarz, murarz-tynkarz, elektryk, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, kierowca-mechanik, mechanik motocyklowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Proponujemy także podwyższanie kwalifikacji dorosłym, oferując im Liceum Ogólnokształcąceszkoły policealne i kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W 2015 roku  osiągnęliśmy 100%  zdawalność egzaminów zawodowych w technikum i wysoką w szkole zawodowej oraz wyższą niż krajowa, zdawalność egzaminów maturalnych wśród techników.

perspektywy obrazW opublikowanym przez Perspektywy ogólnopolskim rankingu zdawalności egzaminów zawodowych (edycja 2016) Technikum Rolnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie znalazło się na bardzo wysokim 7. miejscu w Polsce. Jest to argument świadczący o jakości usług edukacyjnych w naszej szkole.

Nasze atuty: bezpieczna i przyjazna szkoła oraz atrakcyjne położenie geograficzne zachęcają do podjęcia nauki w naszej placówce.

Uczeń ZSCKR w etapie centralnym OWiUR

22 -23 kwietnia 2016 r. uczniowie  klasy IV Technikum w zawodzie technik rolnik Mateusz Pankau i Patryk Thomas brali udział w eliminacjach okręgowych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »