Kierunki kształcenia

Nasza szkoła proponuje następujące kierunki kształcenia:

 

TECHNIKUM 4-letnie w zawodach:

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  – 3-letnia w zawodach:

(także dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)


 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH – tryb  ZAOCZNY,  nauka  BEZPŁATNA

szkola

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!