Kurs kwalifikacyjny w zawodzie – rolnik

Kwalifikacje:

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

R. 16  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Po zdaniu egzaminów z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończeniu 2-letniego liceum dla dorosłych absolwent otrzymuje tytuł – technik rolnik (jednocześnie można być słuchaczem liceum i kursu kwalifikacjnego)

 

Wszelkich informacji udziela doradca zawodowy w Zespole Szkół CKR
w Sypniewie – mgr Alina Lewicka