Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacja R.3: Prowadzenie produkcji rolniczej  (zawód  rolnik)

 

rolniCele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej,
  • kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

roslinneSłuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

 

 

 

Organizacja kursu:

Okres nauczania: 2 lata, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  dwa razy w miesiącu – sobota/niedziela.
Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu.
– Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

 

agrobiznesUzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

Słuchacz po uzupełnieniu wykształcenia średniego (w LO dla dorosłych) oraz kwalifikacji R.16„Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ” może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA lub po kwalifikacji R.6„Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ” uzyskać dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.