Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

logo loORGANIZACJA NAUCZANIA:

– okres nauczania: 3 lata dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
– okres nauczania skrócony do 2 lat dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
– zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: dwa razy w miesiącu – sobota/niedziela,
– istnieje możliwość równoczesnego kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na wybranym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

swiadectwo loTWOJA EDUKACJA I KARIERA ZAWODOWA:

Po ukończeniu Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych uzyskujesz wykształcenie średnie, które jest niezbędne do zdobycia wykształcenia zawodowego na poziomie technika (np. poprzez ukończenie dodatkowych zawodowych kursów kwalifikacyjnych),
– szkoła przygotowuje do przystąpienia do egzaminu maturalnego, który uprawnia do podjęcia studiów wyższych,
– możesz kontynuować naukę i zdobywanie zawodu w dowolnej szkole policealnej.