Rekrutacja

 

ABYŚMY MOGLI PRZYJĄĆ CIĘ DO NASZEJ SZKOŁY POTRZEBUJEMY TAKICH DOKUMENTÓW:

Zasady rekrutacji 

Podanie o przyjęcie do szkoły 2017-2018

        TECHNIKUM podanie o przyjęcie do szkoly 2017-18

      Podanie o przyjęcie do szkoły ZSZ 2017-18 

– Podania o przyjęcie do szkoły 2017-18
        Podanie-o-przyjecie-do-szkoły-KKZ 2017-18

        Podanie-o-przyjecie-do-szkoły-POLICEALNA 2017-18


Trzy zdjęcia,
Świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do danego typu szkoły (badania lekarskie odbywają się w placówkach medycyny pracy, skierowania wydaje szkoła, do której będą składane dokumenty – badania są bezpłatne),
 Odpis arkusza ocen za I semestr klasy III gimnazjum,
Świadectwo ukończenia gimnazjum,
Życiorys.

UWAGA!!!
INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MEDYCYNY PRACY

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnym , w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców o:
uruchomieniu przez ośrodek rejestracji telefonicznej tel: 0-52 3419466, 3419404, 3419470
konieczności:
– jak najwcześniejszego zgłaszania się na badania (w celu uniknięcia kolejek),
– zgłaszania się dziecka z rodzicem,
– posiadania ważnej legitymacji szkolnej,
– zgłoszenia się ze skierowaniem do wszystkich szkół (max. 3), w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie,
– posiadania dokumentacji medycznej dziecka, w tym:
książeczki zdrowia dziecka (0-18 lat),
kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych),
kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego),
aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku
padaczki.

Przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad pozwoli usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa.

Szczegóły na stronie:
www.womp.bydgoszcz.pl

Dodaj komentarz