Policealna Szkoła Energetyki Odnawialnej – 2-letnia na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energii odnawialnej związanym z naprawą, obsługą, montażem i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii.
Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:
– posługiwania się dokumentacją techniczną oraz wykonywania szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych,
– projektowania instalacji grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień,
– prowadzenia budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych, stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień,
– przeprowadzenia prób szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych,
– organizowania stanowisk pracy i dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, i ochrony środowiska.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w:
– zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą, a w szczególności specjalizujących się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki odnawialnej
– firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych
– firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
– centrach ekologicznych systemów grzewczych

Przedmioty zawodowe:
– Podstawy energetyki
– Systemy energetyki odnawialnej
– Dokumentacja techniczna
– Technologia
– Zajęcia praktyczne
– Specjalizacja